INFORMACJA !!!!

 

 

 Drodzy Klienci,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pragnie poinformować

iż od 02.11.2021 r. nastąpiła zmiana telefonów kontaktowych.

Aktualne adresy znajdą Państwo na głównej stronie Fundacji

oraz stronach dedykowanych poszczególnym projektom.

Zespół Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

 

 

 

 

 

Szanowni Przedsiębiorcy województwa podlaskiego,

 Informujemy, iż z dniem 13.09.2021 o godzinie 9:00 zostaje wstrzymany nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

W ostatnim naborze zarejestrowano wnioski pokrywające 200% dostępnej alokacji środków.

Wnioski pożyczkowe będą rozpaprywane w kolejności złożenia kompletnej dokumentacji.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

 

 

 

x

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Suwałkach powstała we wrześniu 1993 roku. Rejestracja  Fundacji  nastąpiła w dniu 09 maja 1994 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku odbyła się 22 października 2001 r. pod numerem KRS 0000045661. Fundacja jest prywatną osobą prawną działającą na zasadzie non-profit nie prowadzącą  działalności gospodarczej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości powstała z myślą o podejmowaniu działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia gospodarki oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Fundacja oferuje w  jednym miejscu pełen wachlarz usług dla przedsiębiorców i bezrobotnych poszukujących szans własnego rozwoju.

Cele swoje Fundacja, jako instytucja non-profit, realizuje m.in. poprzez następujące działania:
- Wspieranie finansowe istniejących i nowo tworzonych firm
- Doradztwo konsultacyjno-prawno-ekonomiczne i wszelkie inne działania promujące działalność gospodarczą i rozwój regionalny
- Promocję przedsiębiorczości w postaci szkoleń, konferencji, misji gospodarczych, wizyt studyjnych, spotkań biznesowych

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje i realizuje autorskie programy ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy a także rozwój społeczności lokalnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego, w wyniku którego mogą powstać nowe miejsca pracy. Realizując cele statutowe Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje obszar całego kraju, a przede wszystkim województwo podlaskie.

IMIENINY

Dzisiaj jest: 27 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

 

 

 

 

 

LICZNIK

Liczba wejść na naszą stronę 179742